Sunday, January 31, 2010

Na kraju grada

Ilustracija za koricu knjige Stevana Raickovica. Izdavac Bosanska rijec, Sarajevo

Rome / sketches

Rome